Tuyên dụng thẩm định viên

Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp…….

LIÊN HỆ NGAY

Hồ sơ xin việc vui lòng gửi về email

thamdinhgiasonghan@gmail.com 

thamdinhgiasha@gmail.com

Call Now Button