04 Th11

Điểm yếu trong giao dịch bất động sản?

Việc thẩm định giá bất động sản là yếu tố quan trọng trong giao dịch nhưng lại chưa được người mua và người bán chú trọng. Các chuyên gia...

[ read more ]
04 Th11

Làm Thế Nào Để Nhà Không Bị Định Giá Thấp?

Kể cả khi người bán và người mua đã thống nhất được về mặt giá cả, hợp đồng của họ vẫn có thể bị xé bỏ nếu căn nhà...

[ read more ]
04 Th11

Điều chỉnh giá đất tại một số khu vực

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 6 dự án trên địa bàn TP.HCM. Theo...

[ read more ]
28 Th10

Thông báo về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá

NOTICE NO. 1083 / TB-BTC DATED DECEMBER 28, 2018 OF THE MINISTRY OF FINANCE ANNOUNCING THE LIST OF APPRAISERS ON PRICES ELIGIBLE FOR 2019 ASSET VALUATION PRACTICE.

[ read more ]
Call Now Button